Kontakt

Siedziba

Płock

ul. Ignacego Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: +48 24 364 73 00
fax: +48 24 364 73 01

Warszawa

al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
tel.: +48 22 653 82 00
fax: +48 22 653 82 01

Płock - Biuro Zarządu i Administracja

Płock - Fabryki i Platforma Logistyczna

Warszawa - Biuro

Dane administracyjno – prawne:

Basell Orlen Polyolefins Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 09-400 Płock, ul. Ignacego Łukasiewicza 39

NIP: 774-27-45-992
Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000143578
Kapitał Zakładowy Spółki: 907 398 000,00 PLN


Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 
09-400 Płock, ul. Ignacego Łukasiewicza 39

NIP: 526-27-10-975
Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000167836
Kapitał Zakładowy Spółki: 200 000,00 PLN


Uprzejmie informujemy, iż w przypadku przekazania Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/ lub Basell Orlen Polyolefin Sprzedaż Sp. z o.o. informacji zawierających dane osobowe, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.), administratorem tych danych osobowych jest Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/ lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-400) przy ul. Ignacego Łukasiewicza 39. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Informujemy ponadto, iż osoby, które przekazały Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/ lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. swoje dane osobowe mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityce cookies.